Treningstider 2019 – 20.

Denne sesongen har vi hall til følgende tider: onsdag 20 – 22, fredag 19 – 21, søndag 18.30 – 20. Vi prøver å starte opp onsdag etter høstferien, 9. oktober.

Vel møtt!