Årsmøte.

Årsmøtet blir avholdt tirsdag 20. april kl. 20 i lokalet til Fron Bygg, Nedregate 26.

Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!


Ny sesong.

Fjorårets sesong fikk en brå slutt i begynnelsen av mars. Vi satser på å komme i gang igjen i høst, med oppstart onsdag 23. september. Halltidene våre er de samme som før, onsdag 20 – 22, fredag 19 – 21 og søndag 18 – 20. Det er p.t. ganske strenge coronarestriksjoner i hallen, og disse må vi selvfølgelig følge opp etter beste evne. La oss håpe det snart finnes en vaksine mot dette svineriet, slik at man kan spille badminton og samtidig være trygg på ikke å bli smittet. Jeg ønsker med dette alle vel møtt til en forhåpentligvis trivelig sesong i Vinstrahallen.


Opptatt Vinstrahall

Det er ingen trening på følgende kvelder i februar: onsdag 12., fredag 14., søndag 16. og fredag 21. Hallen er opptatt pga Vinstrarevyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Treningstider 2019 – 20.

Denne sesongen har vi hall til følgende tider: onsdag 20 – 22, fredag 19 – 21, søndag 18.30 – 20. Vi prøver å starte opp onsdag etter høstferien, 9. oktober.

Vel møtt!