Leder

Tommy Rudihagen

Sekretær

Trond Bråten

Assurandør i TrygVesta. Aktiv trimmer med både ski, sykkel og racket. Har både sønn og datter som spiller badminton. Hele familien er ivrige supportere.

Nestleder

Einar Jevne

Snekker med eget byggfirma. Hele familien, to sønner og kone, er av klubbens ivrigste. Både som spillere, reiseledere og publikum. Alltid med når noe skjer.

Styremedlem

Rune Falkenhaug

Jobber hos IQ Data på Vinstra. "Gammel" skøyteløper som har oppdaget at det er behagelig inne vinterstid. Har to sønner og en datter som også er ivrige spillere.

Kasserer

Steinar Løkken

Barneskolelærer som var ivrig fotballspiller til han oppdaget badmintons fortreffelighet. Har vært klubbens kasserer siden 1991.

Web-master

Anna Elisabet Rygh

Jobber som grafisk designer hos Dialecta. Har vært med i klubben siden starten i 1988 og hatt forskjellige verv, bl.a. leder i 7 år. Liker best å vinne, også på trening...

Valgkomite

Gunn Rose Løkken og
Svein Nymoen

-og dette er dem vi må sette vår lit til når det gjelder å skaffe oss nye tillitsvalgte... Gi dem gjerne tips!