Best av tre sett med "running score"

De nye basisreglene blir slik:

- En kamp spilles best av tre sett til 21 poeng med runnning score, dvs. du får poeng etter hver ballveksling, ikke kun når du har serven.

- Hvis stillingen er 20-20 blir settet vunnet av spilleren/paret som først leder med 2 poeng. Er stillingen 29-29 vil neste ball avgjøre hvem som vinner settet.

- Den som vinner settet starter å serve neste sett.

- Når en spiller kommer til 11 poeng er det pause på 60 sek.

- Mellom settene er det tillatt med pause inntil 120 sek.

For mer info klikk deg inn på:
http://www.eurobadminton.org/news_item.aspx?id=825
eller last ned en dansk pdf-fil her.