Årsmøte

Årsmøtet blir avholdt i Nedregate 27H, mandag 20. mars kl. 19.30.

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle forslag må være styret i hende senest 15. mars.

Vel møtt!