Aktivitet.

Vil bare minne om muligheten til å spille badminton i Vinstrahallen onsdager og søndager kl. 20 – 22. Det har vært bra aktivitet i vinter, men vi er ganske få – som regel 6 – 8 stk. Det tilsier at det er plass til flere, og det hadde  gjort seg med noen flere unge medlemmer. Vi har fortsatt gratis prøvekvelder med lånt utstyr fra klubben.

Kom og prøv da vel!

Badminton er  god allsidig trening for kroppen, i tillegg til at det er sosialt. Antar at vi holder det gående med spill i alle fall ut mai, så muligheten er der framover våren.